ลำดับที่ รายการ อายุเครื่องจักร ราคาเสนอขาย/ชุ
จักรเข็มเดี่ยวคอม
1 จักรเข็มเดี่ยวคอม JUKI DDL-5550N-7 WB/EC-10B 3 16,000.00
2 จักรเข็มเดี่ยวคอมพรอมแผงคอนโทรล CP-160 - JUKI DDL-5550N-7 WB/EC-10B/CP-160 3 18,000.00
3 จักรเข็มเดี่ยวคอม JUKI DDL-5550N-3 OB/EC-10B 7 15,000.00
4 จักรเข็มเดี่ยมคอม JUKI 8700-7 6 15,000.00
5 จักรเข็มเดี่ยวคอJUKI DDL-5550-6, SC328 10 11,000.00
6 จักรเข็มเดี่ยวคอม BROTHER DB2-B737-413 7 10,000.00
จักรเข็มเดี่ยว
7 จักรเข็มเดี่ยJUKI DDL-5530 10 5,500.00
8 จักรเข็มเดี่ยJUKI DDL-5550 10 5,500.00
จักรตัด
9 จักรตัด JUKI DLM522 7 9,500.00
10 จักรตัด JUKI DLM-5200ND 3 18,000.00
จักรเข็มคู
11 จักรเข็มคู JUKI LH515 5 10,000.00
12 จักรเข็มคู JUKI LH3128 3 20,000.00
13 จักรเข็มคู JUKI LH-1162 ยกเข็มได 9 17,000.00
14 จักรเข็มคู JUKI LH-3168SF ยกเข็มได 3 37,500.00
15 จักรเข็มคู Brother B-842-5 6 19,000.00
จักรโพง (Overlock)
16 จักรโพง 5 เสน PEGASUS L32-48 > 10 9,000.00
17 จักรโพง 5 เสน PEGASUS M732-70 6 16,000.00
18 จักรโพง 5 เสน PEGASUS M732-48 3 16,000.00
19 จักรโพง 5 เสน JUKI MO-6716S 5 16,000.00
20 จักรโพง 3 เสน, 4 เสน PEGASUS L52-01 > 10 7,000.00
21 จักรโพ3 เสน, 4 เสPEGASUS E51-137 > 10 8,500.00
22 จักรโพง 3 เสน, 4 เสน PEGASUS M752-13H 3 15,000.00
23 จักรโพง 3 เสน, 4 เสน JUKI MO-2354N 19,000.00
24 จักรโพง 3 เสน, 4 เสน JUKI MO-6704S 4 16,000.00
จักรสม็อก (Smock)
25 จักรสม็อก 25 เข็พรอมชุดตีเกล็ด VARI-O-MATIC MN-250 NVT smock+pintuck 5 360,000.00
26 จักรสม็อก 25 เข็ม VARI-O-MATIC MN-250 พรอมชุดตีเกล็ 7 310,000.00
27 จักรสม็อก 37 เข็ม VARI-O-MATIC MN-370 (RENOWN) 8 300,000.00
28 จักรสม็อก 50 เข็ม VARI-O-MATIC LM-50 3/16 5 560,000.00
29 จักรสม็อก 50 เข็ม VARI-O-MATIC LM-50 3/16 8 520,000.00
จักรเจาะกระเปา
30 จักรเจาะกระเปา EAGLE 1020 ยังไมเสนอราคา
31 จักรเจาะกระเปา EAGLE LT2-B833-3 ยังไมเสนอราคา
32 จักรเจาะกระเปิ้ว 2 420,000.00
Eagle M21/F Original-II เกร14(1/2
จักรดึงยาง
33 จักรดึงยาง KANSAI DFB-1404P 19,000.00
33-1 จักรดึงยาง KANSAI DFB-1404P + ชุดตีเกล็ 33,000.00
34 จักรดึงยาง KANSAI DFB-1412PSM 25,000.00
35 จักรดึงยาง SIRUBA VC008- 12064P 6 27,000.00
36 จักรดึงยาง SIRUBA VC008- 04085P 27,000.00
จักรดำน้ำ
37 จักรดำน้ํMITSUBISHI YS2-8821 23,000.00
38 จักรดำน้ำ JUKI SS-3888 29,000.00
จักรลา
39 จักรลาหัวหมู PEGASUS W664-01CB 30,000.00
40 จักรลาหัวหมู WILDBEAR KL3 30,000.00
41 จักรลา KANSAI 8103F CM 7 16,000.00
จักรพีคอต (Picot)
42 จักรพีคอKANSAI DPW-1302-W 4 32,000.00
43 จักรพีคอตคอม KANSAI MAC-100 5 60,000.00
จักรสอย
44 จักรสอย TREASURE BS-101 15,000.00
45 จักรสอย MAIER 15,000.00
จักรย้ำตัวหนอน
46 จักรย้ำตัวหนอน JUKI LK1850 30,000.00
47 จักรย้ำตัวหนอน BROTHER LK3-B430E-1 7 58,000.00
48 จักรย้ำตัวหนอน BROTHER LK3-B430E-1 II 7 58,000.00
49 จักรย้ำตัวหนอน BROTHER KE-430B-01 6 62,000.00
50 จักรย้ำตัวหนอน BROTHER KE-430D-01 3 69,000.00
จักรติดกระดุม
51 จักรติดกระดุJUKI MB-372 9 17,000.00
52 จักรติดกระดุJUKI LK1903 6 110,000.00
53 จักรติดกระดุม BROTHER B438E 7 62,000.00
54 จักรติดกระดุม BROTHER B438E II 7 62,000.00
55 จักรติดกระดุม BROTHER B438D 4 78,000.00
56 จักรติดกระดุม Brother B438E + อุปกรณ Feed กระดุMyung Jin S.M. (Korea Made, .ไพโรจนเปนตัวแทจำหนาย) 4 119,000.00
จักรแซ็กรัง
57 จักรแซ็กรัJUKI LBH-780 9 52,000.00
58 จักรแซ็กรัJUKI LBH-1700 6 130,000.00
59 จักรแซ็กรังรูกุญแREECE 104 9 115,000.00
จักรปกฉลุ (Faggot)
60 จักรเจาะฉลุ GoldenWheel CSL-1720 3 50,000.00
จักรขอศอก
61 จักรขอศอJUKI MS-191 28,000.00
จักรติดโลโก (BAS)
62 จักรติดโลโก BROTHER BAS-311E-11 8 220,000.00
63 จักรติดโลโก BROTHER BAS-311EL 7 240,000.00
จักรซิกแซ็ก (Zigzag)
64 จักรซิกแซ็ก YAMATA FY391 2 8,000.00
65 จักรซิกแซ็JUKI LZ2281N 4 28,000.00
66 จักรซิกแซ็JUKI LZ586 21,000.00
จักรคอมา
67 จักรคอมWILDBEAR 335B (จักรสีขาว) 4 16,000.00
68 จักรคอมา WILDBEAR 335B (จักรสีเขียว) 4 14,000.00
จักรถักไหมพรม
69 จักรถักไหมพรม CHAMPION AH38 30,000.00
จักรกระดุม X
70 จักรกระดุม X JUKI LIC-981 ยังไมเสนอราคา
จักรจับจีบเข็มคู
71 จักรจับจีบเข็มคู JUKI LH-51 3 22,000.00
72 จักรจับจีบเข็มคู TOYOTA LT2-400 21,000.00
จักรเข็มเดี่ยวหาง
73 จักรเข็มเดี่ยวหาง MITSUBISHI DB-325 18,000.00
จักรเย็บเขาแขนสูท
74 จักรเย็บเขาแขนสูท DURKOPP Style 251 ยังไมเสนอราคา
เครื่องตรวจเข็ม
75 เครื่องตรวจโลหะระบบสายพาน Nissin ND-398A สายพานเพิ่ง 220,000.00
76 เครื่องตรวจโลหะระบบสายพาNissin ND-398A 4 280,000.00
77 Model: ND-10A Handy Type 5 8,000.00
78 เครื่องตรวจเข็มระบบตั้งโตะ Nissin ND-37A 4 30,000.00
เครื่องตรวจผา
79 เครื่องตรวจผาแบบจับริUZU UZ-900-AS หนากวา72 นิ้ 4 100,000.00
80 เครื่องตรวจผาแบบจับริหนากวา72 นิ้ 10 70,000.00
เครื่องใชหองฟอก
81 เครื่องซักผาขนาด 80 ปอนด 8 71,000.00
82 เครื่องซักผาขนาด 200 ปอนด 6 110,000.00
83 เครื่องซักผาขนาด 300 ปอนด 3 135,000.00
84 เครื่องสลัดผาขนาด 26 นิ้ 8 44,000.00
85 เครื่องสลัดผาขนาด 30 นิ้ 3 65,000.00
86 เครื่องอบผาระบบไฟฟา Electrolux T3650 ขนาด 34 กิโลกรัม 3 150,000.00
87 เครื่องอบผาระบบไฟฟา Electrolux T3530 ขนาด 23 กิโลกรั 5 93,000.00
88 เครื่องอบผาระบบไฟฟา Electrolux TT500 ขนาด 23 กิโลกรั 8 83,000.00
89 เครื่องอบผาระบบไฟฟา Electrolux TT600 ขนาด 23 กิโลกรั 8 83,000.00
เตารีด
90 เตารีดกระปุกน้ำเกลือ Silver Star 94A 3 2,000.00
เครื่องกรอดาย
91 เครื่องกรอดารุน UZ-Z4 กรอดาย 4 หลอ 4 6,000.00
92 เครื่องกรอดาUZU UZ40S 3 11,000.00
93 เครื่องกรอดาHashima HW-40 4 13,500.00
อุปกรณหองตัด
94 เครื่องปูผา TSM NA-600S ขนาด 6 ฟุ 4 300,000.00
95 โตะปูผาแบบมีลมขนาดกวาง 72 นิ้ยาว 18.6 หลา, 14 ยูนิ(12 ลม, 2 ธรรมดา) + มอเตอรลมเปา 2 ลูใชกับเครื่องปูผTSM 4 69,000.00
96 โตะปูผาขนาดกวาง 72 นิ้ยาว 16 หลา (เปลี่ยนแผนหนาโต2 ปที่แลว) 7 44,000.00
97 โตะปูผาขนาดกวา72 นิ้ยา13 หล(เปลี่ยนแผนหนาโต2 ปที่แลว) 8 36,000.00
98 โตะปูผาขนาดกวาง 66 นิ้ยาว 16 หลา (เปลี่ยนแผนหนาโต2 ปที่แลว) 7 40,000.00
99 โตะปูผาขนาดกวาง 66 นิ้ยาว 13 หลา (เปลี่ยนแผนหนาโต2 ปที่แลว) 7 33,000.00
100 เครื่องตัดผา EASTMAN Bluestreak II 8" (หัวสีฟา) 8 13,500.00
101 เครื่องตัดผาใบมีดสายพาน Bandknife TAKAOKA MODEL BK-3860 (โตะลม) 2 70,000.00
102 รางไฟโตะตัด 3,200.00
103 เครื่องตัดผาหัวโตะตัด + ชุดรา 3,800.00
อุปกรณหอง Pattern
104 เครื่อง Plotter ระบบ Inkjet - Infinity Plotter 4 270,000.00
105 เครื่อง Plotter ระบปากกา - Accumark 300 8 200,000.00
106 Pattern Digitizer 44*60 inch 4 70,000.00
107 Pattern Digitizer 44*60 inch 8 60,000.00
108 โปรแกรม pattern + marker - Gerber Accumark Professional Edition Software PE-PDS-GMS version 8 4 210,000.00
109 โปรแกรม pattern - Gerber Accumark Professional Edition-PDS Software version 8 3 170,000.00
110 โปรแกรม pattern + marker - Gerber Accumark Classic Edition Software CE-SW version 7 5 190,000.00
111 โปรแกรม pattern - Gerber Accumark Classic Edition PDS Software CE-PDS-SW version 7 5 150,000.00
112 โปรแกรม pattern + marker - Gerber Accumark Classic Edition Software CE-SW version 7 8 190,000.00
เครื่องฟวส
113 เครื่องฟวส Hashima HP400C, สายพานกวาง 40 ซม. 4 65,000.00
114 เครื่องฟวส Hashima HP-60LN, สายพานกวาง 60 ซม. 10 125,000.00
115 เครื่องฟวส Hashima HP-60LS, สายพานกวาง 60 ซม. 10 140,000.00
116 เครื่องฟวส Hashima HP-220K, สายพานกวาง 19 ซม. (สาพานชำรุด) 10 12,000.00
117 เครื่องฟวส Universal Rotary Press YM-1900 (Made in Japan), สายพานกวาง 102 ซม. 10 60,000.00
เครื่องปมไฮโดรลิค
118 เครื่องปมไฮโดรลิคของไตหวัน Yung Shing Cutting Machine รุน YS-5602 8 80,000.00
เตารีด
119 เตารีด NAOMOTO รุน HSP-420 (ไมรวมสายไอน้ำ) ของใหม 9,000.00
120 เตารีด NAOMOTO รุน HSP-410 (ไมรวมสายไอน้ำ) 5 3,100.00
121 เตารีด NAOMOTO รุน CDL-520 (ไมรวมสายไอน้ำ) 5 4,000.00
122 เตารีด NAOMOTO รุน HSL-610 (ไมรวมสายไอน้ำ) 5 4,000.00
123 เตารีด NAOMOTO รุน ASL-621 (ไมรวมสายไอน้ำ) 5 4,000.00
124 เตารีด NAOMOTO รุน ADL-610 (ไมรวมสายไอน้ำ) 4 4,200.00
125 เตารีด NAOMOTO รุน ADL-610 (ไมรวมสายไอน้ำ) ของใหม 6,000.00
อื่นๆ
126 ชุattachment เดินยDaikoku (ไมรวมจักร) 5 7,000.00
127 อุปกรณ attachment - Racing Puller PL ลอใหญ 3 10,000.00
128 เครื่องรีด Heat Transfer รุน 38*38 ซม. (ใชงานรีดเพชร, รีดผกาว) 5 42,000.00
129 เครื่องตอกสแน็PRYM รุ600 3 26,000.00
130 รถเข็นสแตนเลส + ถังใสงานพลาสติกสีฟาขนาด 300 ลิต 2 4,500.00
131 รถใสมวนผาขึ้นโตะตัด 3 1,200.00
132 เกาอี้นั่งจักร (สีน้ำตาล) 3 220.00
133 กะบะหนาจักร (สีขาว) 3 550.00
133-1 กะบะหนาจักร (สีน้ำตาล) 400.00
134 โตะ QC แบบยืนตรวมีหลอดไ 3 1,800.00
135 โตะรีดมีลมดูด VEIT ("VEIT" iron table model # 4225) 5 13,000.00
136 เครื่องตอกสแน็ป 320B 3 5,000.00
137 Racing PY-SP ทำสายสปาเก็ตตี 2 15,000.00
138 โตะรีดสี่เหลี่ยมมีลมดูหนาสแตนเลขนาด 79 * 118 ซม. 10,000.00
139 ไฟติดจักร DS-27 3 650.00
140 เครื่องติดเพชร Rhine stone hot fix machine 4 60,000.00
141 เครื่องรัดกลอง 4 10,000.00
142 Pallet พลาสติก 120*80*18 ซม. 4 800.00
143 ถุงมือเหล็ก 5 นิ้ว (ราคาตอคู) 2 3,600.00
144 ใบมีดแบนไนท Bandknife ตรานก 3860 1 320.00
115 Line Printer "Printronix" P5210, Speed 1000 LPM 7 150,000.00